SAP Barcelona 813/2019, 31 de Octubre de 2019

Ponente:JOAN FRANCESC URIA MARTINEZ
Número de Recurso:5/2018
Procedimiento:Penal. Procedimiento abreviado y sumario
Número de Resolución:813/2019
Fecha de Resolución:31 de Octubre de 2019
Emisor:Audiencia Provincial - Barcelona, Sección 22ª
RESUMEN

ABUSO SEXUAL A MENOR DE EDAD. Ha quedado acreditado que la víctima, mientras que se producían los hechos, y desde el momento antes hasta horas después de lo sucedido, se encontraba en estado de inconsciencia y, consecuentemente, sin poder determinarse y aceptar u oponerse a las relaciones sexuales que con ella mantuvieron la mayor parte de los procesados, los cuales pudieron realizar los actos... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Audiència Provincial de Barcelona

Secció Vint-i-dosena

Rotlle sumari núm. 5/2018

Referències de procedència:

Jutjat d'Instrucció núm. 2 de DIRECCION005

Sumari núm. 1/2017

SENTÈNCIA NÚM. 813/2019

Magistrats/des:

Joan Francesc Uria Martínez

Juli Solaz Ponsirenas

Patricia Martínez Madero

La dicta la Secció Vint-i-dosena de l'Audiència Provincial de Barcelona al rotlle de sumari núm. 5/2018, procedent del Jutjat d'Instrucció núm. 2 de DIRECCION005, sumari núm. 1/2017, per delictes, entre d'altres, d'abús sexual a menor de 16 anys, essent processats Julio, amb NIE NUM042, Lázaro, amb DNI NUM043, Lucio, amb NIE NUM044, Maximiliano, amb DNI NUM045, Pio, amb DNI NUM046, Ramón, amb NIE NUM047, i Luis Angel, amb NIE NUM048 .

Han estat parts: a) Els processats Julio, representat per la procuradora María Paz López Lois i assistit del lletrat Sergi Muñoz Álvarez; Lázaro, representat pel procurador José López Fernández i assistit per la lletrada Montserrat Montagud Francisco; Lucio, representat pel procurador Pol Sans Ramírez i assistit del lletrat David Maraver Navarro; Maximiliano, representat per la procuradora Raquel Palou Bernabé i assistit del lletrat Abel Pié Lacueva; Pio, representat per la procuradora Marta Navarro Roset i assistit del lletrat David Gutiérrez Correro; Ramón, representat per la procuradora Elisabet Jorquera Mestres i assistit de la lletrada Georgina Martí Vallespí; i Luis Angel representat per la procuradora Marta Navarro Roset i assistit del lletrat Josep Lluís Climent i Chapí. b) L'acusació particular d' Rocío i Candida, representades pel procurador Josep Ramon Jansà Morell i assistides de la lletrada Alba Casòliva Clotet. I c) el Ministeri Fiscal.

D'aquesta sentència, que expressa l'opinió del Tribunal, ha estat ponent en Joan Francesc Uria Martínez.

Barcelona, trenta-u d'octubre de dos mil dinou.

Antecedents de fet

Primer

A la fase intermèdia d'aquesta causa, instruïda pel Jutjat d'Instrucció núm. 2 de DIRECCION005 amb el núm. 586/2016 de diligències prèvies, després sumari núm. 1/2017, el Ministeri Fiscal formulà acusació contra els següents processats: 1r) Maximiliano, 2n) Ramón, 3r) Julio, 4t) Luis Angel, 5é) Pio, 6é) Lucio

i 7é) Lázaro . Contra els dos primers, com a autors responsables cadascun d'un delicte continuat d'abús sexual sobre menor, dels articles 183.1 i 3, i 74 del Codi penal (Cp); contra els quatre següents, com a autors responsables cadascun d'un delicte d'abús sexual sobre menor, de l' article 183.1 i 3 Cp; contra el primer, com a autor responsable de tres delictes d'obstrucció a la justícia, de l' article 464 Cp; contra el tercer, com a autor responsable d'un delicte d'amenaces, de l' article 169.2n Cp; i contra l'últim, com a autor responsable d'un delicte d'omissió del deure d'impedir delictes, de l' article 450 Cp.

El Ministeri Fiscal sol·licità la imposició als processats de les penes següents: a Maximiliano, pel delicte continuat d'abús sexual sobre menor, 12 anys de presó, inhabilitació absoluta durant el temps de la condemna, llibertat vigilada durant 8 anys, prohibició d'atansament a Candida, al seu domicili o qualsevol lloc que freqüenti, a una distància inferior a 1000 metres, per un temps superior en 2 anys a la pena de presó, i, durant aquest mateix temps, prohibició de comunicar-se amb ella per qualsevol mitjà, i per cada delicte d'obstrucció a la justícia, 2 anys de presó, inhabilitació especial per a l'exercici del dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna i multa de 18 mesos a raó de 8 euros de quota diària, amb la responsabilitat personal subsidiària prevista a l' article 53.1 Cp, per al cas d'impagament; a Ramón, 12 anys de presó, inhabilitació absoluta durant el temps de la condemna, llibertat vigilada durant 8 anys, prohibició d'atansament a Candida, al seu domicili o qualsevol lloc que freqüenti, a una distància inferior a 1000 metres, per un temps superior en 2 anys a la pena de presó, i, durant aquest mateix temps, prohibició de comunicar-se amb ella per qualsevol mitjà; a Julio, pel delicte d'abús sexual sobre menor, 10 anys de presó, inhabilitació absoluta durant el temps de la condemna, llibertat vigilada durant 6 anys, prohibició d'atansament a Candida, al seu domicili o qualsevol lloc que freqüenti, a una distància inferior a 1000 metres, per un temps superior en 2 anys a la pena de presó, i, durant aquest mateix temps, prohibició de comunicar-se amb ella per qualsevol mitjà, i pel delicte d'amenaces, 1 any i 6 mesos de presó, i inhabilitació especial per a l'exercici del dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna; a Luis Angel, Pio i Lucio, per a cadascun, 10 anys de presó, inhabilitació absoluta durant el temps de la condemna, llibertat vigilada durant 6 anys, prohibició d'atansament a Candida, al seu domicili o qualsevol lloc que freqüenti, a una distància inferior a 1000 metres, per un temps superior en 2 anys a la pena de presó, i, durant aquest mateix temps, prohibició de comunicar-se amb ella per qualsevol mitjà; i a Lázaro, multa de 18 mesos a raó de 8 euros de quota diària, amb la responsabilitat personal subsidiària prevista a l' article 53.1 Cp.

El Ministeri Fiscal també demanà la condemna de tots els processats, excepte de l'últim, al pagament de les costes i a indemnitzar, de forma conjunta i solidària, a Candida en 15.000 euros, en concepte de responsabilitat civil.

Segon

En igual tràmit, l'acusació particular d' Rocío, en representació de la menor Candida, formulà acusació contra els mateixos processats, però per quatre delictes d'agressió sexual a menor, dels articles 183.2, 183.3, 183.4.b) i 192 Cp, o subsidiàriament quatre delictes d'abús sexual sobre menor, dels articles 183.1 i 3, 183.4.b) i c) i 192 Cp, dos delictes continuats d'agressió sexual a menor, dels articles 183.2, 183.3, 183.4.b), 192 i 74 Cp, o subsidiàriament dos delictes d'abús sexual sobre menor, dels articles 183.1 i 3, 183.4.b) i c), 192 i 74 Cp, set delictes d'amenaces, de l' article 169.2 Cp, un delicte d'omissió del deure d'impedir delictes, de l' article 450 Cp, i quatre delictes d'obstrucció a la justícia, de l' article 464 Cp. Aquesta acusació demanà la imposició de les següents penes: a Maximiliano, per un delicte continuat d'agressió sexual a menor, 20 anys i 9 mesos de presó, inhabilitació absoluta durant el temps de la condemna, llibertat vigilada durant 10 anys, prohibició d'atansament a Candida, al seu domicili o qualsevol lloc que freqüenti, a una distància inferior a 1000 metres, per un temps superior en 10 anys a la pena de presó, i, durant aquest mateix temps, prohibició de comunicar-se amb ella per qualsevol mitjà (subsidiàriament, pel delicte d'abús sexual, 16 anys de presó i la resta de penes igual); per un delicte d'amenaces, 1 any i 6 mesos de presó i inhabilitació especial per a l'exercici del dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna, i per quatre delictes d'obstrucció a la justícia, 8 anys de presó (dos per cada delicte) i inhabilitació especial per a l'exercici del dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna i multa de 20 mesos a raó de 10 euros de quota diària, amb la responsabilitat personal subsidiària prevista a l' article 53.1 Cp, per al cas d'impagament; a Ramón, per un delicte continuat d'agressió sexual a menor, 18 anys i 9 mesos de presó, inhabilitació absoluta durant el temps de la condemna, llibertat vigilada durant 10 anys, prohibició d'atansament a Candida, al seu domicili o qualsevol lloc que freqüenti, a una distància inferior a 1000 metres, per un temps superior en 10 anys a la pena de presó, i, durant aquest mateix temps, prohibició de comunicar-se amb ella per qualsevol mitjà (subsidiàriament, pel delicte d'abús sexual, 14 anys de presó i la resta de penes igual); i per un delicte d'amenaces, 1 any i 6 mesos de presó i inhabilitació especial per a l'exercici del dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna; a Julio, Luis Angel, Pio i a Lucio, a cadascun, per un delicte d'agressió sexual a menor, 15 anys de presó, inhabilitació absoluta durant el temps de la condemna, llibertat vigilada durant 10 anys, prohibició d'atansament a Candida

, al seu domicili o qualsevol lloc que freqüenti, a una distància inferior a 1000 metres, per un temps superior en 10 anys a la pena de presó, i, durant aquest mateix temps, prohibició de comunicar-se amb ella per qualsevol mitjà (subsidiàriament, pel delicte d'abús sexual, 12 anys de presó i la resta de penes igual); i per un delicte

d'amenaces, 1 any i 6 mesos de presó i inhabilitació especial per a l'exercici del dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna; i a Lázaro, per un delicte d'omissió del deure d'impedir delictes, 24 mesos de multa a raó de 10 euros de quota diària, amb la responsabilitat personal subsidiària prevista a l' article 53.1 Cp, i per un delicte d'amenaces, 1 any i 6 mesos de presó i inhabilitació especial per a l'exercici del dret de sufragi passiu durant el temps de la condemna.

L'acusació particular demanà també la condemna de tots els processats al pagament de les costes processals, incloses les seves, i a indemnitzar Candida en 250.000 euros.

Tercer

En tràmit de qualificació provisional, les defenses demanaren la lliure absolució de tot els processats.

Quart

Al judici oral, desprès de la pràctica de la prova i en tràmit de conclusions, l'acusació particular i las defenses del processats Lázaro, Pio i Luis Angel elevaren a definitives llurs qualificacions provisionals, mentre que el Ministeri Fiscal i les defenses dels processats Maximiliano, Ramón, Julio i Lucio modificaren les seves, però únicament quan a la conclusió primera, treta la de Maximiliano que proposà a més, amb caràcter subsidiari, l'aplicació de l' article 183 quarter Cp.

La modificació del Ministeri Fiscal consistí, bàsicament, en introduir un quart delicte d'obstrucció a la justícia, tipificar...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA